Üyelik Sözleşmesi | LordGame.Com

Hızlı Kayıt

Şifrenizde Büyük Harf, küçük harf, rakam ve özel karakter (*_+- vs.) bulunmalıdır.


veya ile kayıt ol

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya ile giriş yap

0
pull-icon
LordGame.Com logo

Üyelik Sözleşmesi

Anasayfa/Üyelik Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

İşbu NİCTR İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET KULLANICI SÖZLEŞMESİ (artık LORD GAME KULLANICI SÖZLEŞMESİ veya sadece KULLANICI SÖZLEŞMESİ olarak anılacaktır), web sitemizin bulunduğu dijital ortamdaki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. NİCTR İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET, faaliyet gösterilen web site adresinin ismi olan LORD GAME ile anılacaktır. 

Kullanıcı/Üye, sitemize üye olduğu takdirde “LORD GAME KULLANICI SÖZLEŞMESİ”ni kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikte üyelik işleminin tamamlandığını ve işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, Sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğunu, anladığını, onayladığını ve bununla birlikte sitemizde yer alan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin Politika, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası” eklerini de kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme: LORD GAME Kullanıcı Sözleşmesi;

Kişisel Veri: Web Sitesi’ne üye olmak amacıyla, Kullanıcı/Üye’nin kendi rızasıyla dijital ortamda LORD GAME’e sağladığı ad, soyad, e-posta adresi, yaş ve cinsiyet bilgileri ile Web Sitesi’ne sosyal medya hesaplarıyla bağlanması halinde, Kullanıcı/Üye’nin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı/Üye’yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen her türlü kişisel bilgiyi;

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

ifade etmektedir.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden oluşan LORD GAME Kullanıcı Sözleşmesi ile Siteye üye olan Kullanıcı, bu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2. Tanımlar 

Kullanıcı/Üye: LORD GAME Sitesi tarafından talep edilen bilgileri kendi rızasıyla eksiksiz sağlayarak ve işbu Sözleşme’yi kabul ederek kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile Web Sitesi’ne üye olan, giriş yapabilen, işbu Sözleşme’nin tarafı olan ve Site’de sunulan hizmetlerden sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan tüm kişi/kişileri;

Web Sitesi / Site: www.lordgame.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi LORD GAME Hizmetleri tarafından Site içerisinde ortaya konulan ürünler;

E-Pin: Epin(Electronic Personel Identification Number) bir ödeme yöntemidir. Birçok oyunda ödeme yöntemi olarak kullanılmaktadır. 


Gold Bar: Knight Online oyun içi para birimidir. 


Item: Knight Online oyun içi kıyafet ve gereçleridir. 


Key: Steam oyun içi anahtarlarıdır. 


Character: Knight Online karakterleridir. 


Pazar: LordGame kullanıcılarının  birbirlerine oyun Item’ları alım satımı yaptıkları bölümüdür.3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusunu, Site’ de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.  

Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak LORD GAME tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle birlikte Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak LORD GAME tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları 

Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site’ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması  ile üyelik tamamlanır. Kullanıcı, kimlik kartı bilgileri ile Site’ye üye olmalıdır. Aksi ve şüpheli bir durumun varlığı halinde LORD GAME’in, Kullanıcı’nın üyeliğini dondurma veya iptal etme hakkı saklı bulunmaktadır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 

5. Hak ve Yükümlülükler 

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri 

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site’deki hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, LORD GAME’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple LORD GAME’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c) Kullanıcıların LORD GAME tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden LORD GAME’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 


d) Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. LORD GAME, Kullanıcılar tarafından LORD GAME’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 

e) Kullanıcılar, LORD GAME'in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. 

f) LORD GAME'in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, LORD GAME ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltamayacağını, kopyalayamayacağını, dağıtamayacağını, işleyemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla LORD GAME ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete giremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. LORD GAME, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri, faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

g) LORD GAME üzerinden ilan sayfasında satış yapan Kullanıcı’nın, satışa çıkarmış olduğu ürünleri diğer bir Kullanıcı tarafından satın alındığı takdirde, söz konusu satışı yapan Kullanıcı’nın ürünü 24 saat içerisinde LORD GAME tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda doğrudan alıcıya teslim etmek veya LORD GAME’e ait oyun içi veya platformdaki hesaba teslim etmek zorundadır.

5.2. LORD GAME' in Hak ve Yükümlülükleri 

a) LORD GAME, Site' de sunulan hizmetleri, ürün bedellerini ve içerikleri, her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. LORD GAME, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. 

b) LORD GAME, Site' de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için KVKK kapsamında dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

c) LORD GAME işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını isteme hakkı vardır. 

d) LORD GAME, kullanıcıların bilgilerinde değişiklik yapmak istemeleri halinde, güvenlik gereği kimlik isteme hakkına sahiptir. Aksi halde LORD GAME tarafından Kullanıcı’nın üyeliği dondurulacak ve hesabında bulunan parası ve varsa pazarda alım satım yaptığı ürünler geçiçi süre ile bloklanacaktır. 

e) LORD GAME’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında LORD GAME tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, LORD GAME’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, LORD GAME ile paylaşılmasına, LORD GAME tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, LORD GAME ile paylaşılmasına, LORD GAME tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece LORD GAME kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve LORD GAME sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye kişisel verileri koruma adresinden ulaşabilir.  

f) LORD GAME kullanıcılara verdiği bonus bakiyeyi istediği zaman kaldırma veya özelliklerini, kullanım sürelerini değiştirme hakkına sahiptir. Bonus bakiyesi, Kullanıcı hesabına nakit olarak aktarılamaz. LORD GAME yaptığı kampanyaların haklarını saklı tutar. 

g) LORD GAME olarak ilan sayfasını kullanan Kullanıcılarımızın satışını yapmış olduğu ürünleri denetleme hakkımız saklıdır. Söz konusu ürünlerin hatalı veya eksik olması ihtimali karşılığında alıcının da aynı şekilde ürünü değerlendirebilmesi için satıcının parasını kendisine göndermeden önce ürünü değerlendirilmek üzere alıcıya teslim etmekteyiz. Alıcının üründen kaynaklı bir problem olmadığını belirtmesi üzerine satıcıya parası teslim edilmektedir. Aksi durumun varlığı halinde ise ürün alıcıdan iade yoluyla alınarak satıcısına geri teslim edilir. 

6. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi 

a) Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde Kullanıcılardan talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda LORD GAME yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir. LORD GAME işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Banka havalesi ile yapılan ödemelerde, havaleyi gerçekleştiren hesap bilgileri ile Site’ye üye olan Kullanıcının hesap bilgileri arasında ad ve soyad benzerliğinin olması gerekmektedir. Aksi durumun varlığında Kullanıcı tarafından yüklenen bedel, kredi olarak yüklemesi alınmadan gönderen hesap numarasına geri iade edilir. Ayrıca Kullanıcının pazar üzerinde satım yapmış olduğu ürünler de kısıtlanarak pazardan çekilir ve alımını yapmış olduğu ürünlerde geri iade edilir. Gerek gördüğünde LORD GAME’in kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını isteme hakkı vardır. Keza şüpheli bir durumun varlığı halinde LORD GAME’in gerek görmesi üzerine Kullanıcı’nın hesabı dondurulabilir. LORD GAME üzerinden satın alınan Epin-Digital kodların tek kullanımlık olması sebebiyle KESİNLİKLE iade edilemez. Kullanıcılar site içerisinde alışveriş yapmadan önce  T.C. ve/veya cep telefonu numaraları ile doğrulama yapmak zorundadır.

b) LORD GAME kredi kartı ve banka ödemelerinde 3. parti firmalar ile çalışmaktadır. Kredi kartı bilgileri kesinlikle LORD GAME tarafından görülmez ve saklanmaz. Kredi kartı onay ve risk süreçleri tamamen 3. parti firmalara aittir. Bu ödemelere ilişkin banka komisyonu, kullanıcıların ödemeleri sırasında LORD GAME tarafından karşılanır, iadelerde ise kesintiler kullanıcıya yansıtılır. Kullanıcı’nın ödeme yöntemi sırasında taksit imkanından faydalanma talebi halinde 3. parti firmaların yansıtabileceği bir vade farkı uygulanacaktır. Fakat satın alınan ürün veya hizmetin teslim edilememesi gibi durumlarda LORD GAME iade kesintilerini de karşılayabilmektedir. LORD GAME’e ödeme yapan her kullanıcı bunu kabul etmiş sayılır.

c) Ürünün tedarik edilememesi halinde Kullanıcının parası, kredisi LORD GAME tarafından tutulmakta ancak istendiğinde, Kullanıcı tarafından ne şekilde ödeme yapılmışsa, aynı türden (Banka, Kredi Kartı) ödeme yapan kişi adına geri iade edilebilmektedir. Bu iade sadece işlem yapılan ödeme kanalıyla yapılacaktır. İade taleplerinizi ödeme bildirimi geçtiğiniz gün itibariyle 14 gün içinde yapabilirsiniz. 14 günü geçen ödemelerin iadesi talep edilememektedir. İadeler, alınan ürüne yatırılan tutar üzerinden gerçekleşmektedir. LORD GAME’in uygun gördüğü hallerde kısmi iade mümkündür. Bakiye iade işlemlerinde sitede para çekme sayfasında LORD GAME tarafından belirlenen ücretin çekilen tutardan kesileceğini kullanıcı kabul etmiş sayılır. 

d) Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda LORD GAME mesul değildir. Site içerisinde kazanılan bonuslar süresiz olarak kullanılabilir. 

e)  LORD GAME olarak ilan sayfasını kullanan Kullanıcılarımızın satışını yapmış olduğu ürünlerin hatalı veya eksik olması ihtimali doğrultusunda yapmış olduğumuz denetim sürecimiz ve alıcının da aynı denetimi yapmasının ardından üründe hata olmaması halinde LORD GAME’ın komisyon bedeli  düşülerek kalan tutar satıcıya gönderilir. Aksi bir durumun varlığında ise iadenin mümkün olduğu ürün alıcıdan en kısa sürede iade yolu ile geri istenir ve alıcının parası kendisine geri iade edilir. Alıcı tarafından iadenin gerçekleşmemesi durumunda ise LORD GAME olarak 72 saat içerisinde satıcıya ürünün parası temin edilir.   

7. Ürün Tedariğinde Sorun Olması Hali 

Ürün tedariğinde sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız kredinizde LORD GAME tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri iade edilebilmektedir.

8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı, İlanlarda Satılan Hatalı Ürünler ve Oyun İçi Riskler 

a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda LORD GAME yeni kod yollamakla yükümlü değildir. 

b) Doğrudan LORD GAME veya ilanlar sayfasında diğer Kullanıcılar tarafından satılan hatalı olduğu bildirilen ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı 24 saat içerisinde LORD GAME destek hattı ile iletişime geçmek zorundadır. Aksi takdirde, iletişime geçmeyen Kullanıcının ödemesi hesabına geri aktarılmayacaktır. Kullanıcı hatası olmayan ürünler ile ilgili olarak, 24 saatlik süre içerisinde iletişime geçen Kullanıcının isteğiyle para iadesi yapılır veya yenisi ile değiştirilir. 

c) Kullanıcıların siparişlerinde ve ilan sayfasında satılan ürünler ile ilgili olarak oluşabilecek hatalardan LORD GAME sorumlu değildir. Satış yaptığımız ve sitemizde satış yapan Kullanıcılarımız ürünlerin kullanıldığı oyun, platform vb yapıların  resmi sahibi olmadığı için, ürün kaynaklı olarak oyun/platform vb içerisinde doğabilecek sıkıntılarda müdahale etme imkanımız bulunmamaktır. Böyle bir durumun varlığı halinde ve/veya satın alınan ürün sebebiyle oyun içindeki hesapları askıya alınan Kullanıcı’nın oyunu üreten firmanın destek hattı ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Firmamız bu tip durumlarda sorumluluk kabul etmemektedir, sorumluluk tamamen Kullanıcı’nındır.  

9. Yanlış Tanıtılan Ürünler 

Kullanıcının aldığı ürünlerde, Lord GAME web sitesi tarafından yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda, LORD GAME koşulsuz şartsız para iadesi yapmaktadır. Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendi hatası ile yanlış ürün aldığında ürünler kişiye özel olduğundan LORD GAME iade almaz ve hiçbir sorumluluk kabul etmez.   

Kullanıcının aldığı ürünlerde, pazar satışı yapan bir diğer Kullanıcı’nın LORD GAME web sitesine yanlış ve eksik bilgi girmesi halinde, pazar satışı yapan Kullanıcı satış yapmış olduğu alıcının parasını koşulsuz şartsız iade etmekle yükümlüdür. Söz konusu hatalı işlem doğrultusunda LORD GAME ile 24 saat içerisinde iletişime geçen Kullanıcı alıcının para iadesi LORD GAME tarafından temin edilir. Aksi halde Kullanıcı alıcının, satış yapan Kullanıcıdan alamadığı para iadelerinden LORD GAME sorumlu tutulamaz. 


10. Vergilendirme 

LORD GAME, Kullanıcılara ilişkin bütün işlemleri TÜRKİYE sınırları içerisinde yapmaktadır. Aldığınız her kod ve her işlem o firma adına satılan kodların ARACILIK işlemlerini kapsamaktadır. TÜRKİYE ve diğer her ülke kendi ülkesindeki vergi kanununa uymak zorundadır.  

11. Diğer Hükümler 

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları 

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (LORD GAME'in telif haklarına tabi çalışmalar) LORD GAME’e aittir. Kullanıcılar, LORD GAME hizmetlerini, bilgilerini ve LORD GAME'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının LORD GAME'in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı LORD GAME'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. 

b) LORD GAME'in, LORD GAME hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.  

11.2. Sözleşme Değişiklikleri 

LORD GAME, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanlar ile değiştirilemez.  

11.3. Mücbir Sebepler 

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, LORD GAME, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, LORD GAME için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için LORD GAME'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İzmir İcra Daireleri yetkilidir. 


11.5. Sözleşmenin Feshi 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak durdurulması ve durdurulmasını talep etmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır. LORD GAME, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, LORD GAME'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: 

a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,

b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması,

c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

12. SÖZLEŞME EKLERİ 

EK-1: GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

LORD GAME olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık. 

a) LORD GAME'E verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, LORD GAME sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.  

b) Sisteme Kullanıcı tarafından girilen tüm bilgilere, LORD GAME çalışanları ve yetkilileri dışında sadece Kullanıcı ulaşabilir. Bir başka üyenin veya Kullanıcının, diğer Kullanıcılara ait bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.  

c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde LORD GAME'e bildirebilirsiniz. LORD GAME'e vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz. 

d) Kullanıcılar için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon ve giriş ip si tutma gibi işlemler LORD GAME'in siz değerli müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. 

e) Üye tarafından LORD GAME'de üyelik oluşturmak veya LORD GAME’den faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, LORD GAME'in işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Kullanıcı veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Kullanıcı’ya özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla LORD GAME ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmekte olduğunu kullanıcılar kabul ederler. 

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkilidir. 

İPTAL VE İADE KOŞULLARI 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'unda yer aldığı üzere tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir oyun, yazılım, teslimatı dijital ortamda yapılan ürünler ve programların iadesi kabul edilmemektedir. Bunun dışındaki iade talepleri için, sipariş edilen ürünü teslim edildikten sonra herhangi bir nedenden dolayı iade etmek istenirse izlenmesi gereken yol ve bilinmesi gerekenler şu şekildedir: 

LORD GAME’den alınan ürün hatalı ve sorunlu ise sorumluluk LORD GAME’e aittir. Kullanıcının 24 saat içerisinde firmamız ile iletişime geçmesi halinde belirtilen durumda ürünün iadesi ya da değişimi gerekli kontroller sonrasında sağlanacaktır. Ancak iletişime geçmeyen Kullanıcı açısından firma sorumluluk kabul etmemektedir. 


İadenizi onaylamadan önce ürünle alakalı inceleme, "iade birimimiz" tarafından gerçekleştirilmektedir. Sorunlu olduğuna kanaat getirilen ürünler gerekli durumlarda test edilmekte ve iade onayı buradan gelen karara dayanarak verilmektedir. İadeniz onaylanmasının ardından Kullanıcıya iade ile ilgili durum bilgisi mail ile bildirilmektedir ve ürün bedelinin geri ödemesi yapılmaktadır. Kullanıcının kredi artına yapılan iadenin ekstreye yansıması, bankanın süreç ve uygulamalarına bağlı olarak ortalama iki, üç hafta sürebilmektedir. Bu süreç her bankanın kendine özel uygulaması olup, LORD GAME’ın bu sürece herhangi bir müdahale hakkı bulunmamaktadır. İade işlemininin kredi kartı ekstresine yansımasında yaşanan gecikme ile ilgili Kullanıcı bankasından detaylı bilgi alabilir. 


Satın almak istenen ürünün stoklarda kalmaması halinde Kullanıcı’nın site hesabına yatırdığı bakiyeyi, bakiye yüklerken kullandığı ödeme kanalı üzerinden geri alabilir. Örneğin EFT/Havale işlemi ile bakiye yüklendiyse para iadesi banka hesabına gönderilir. Kredi kartı ile yapılan bakiye yükleme işlemlerinin iadesi ise tekrar kredi kartına yapılır. 

 

Cayma Hakkı Dışındaki İade İşlemleri 

Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar veya dijital ortam üzerinde teslim edilen ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ürünleri satın alırken ürün açıklamaları iyice okumak ve doğru ürünü almak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Ürünün nasıl kullanılması gerektiği birçok üründe ürün tanıtım sayfalarında yer almaktadır. Fakat ürünün kullanımını bilmek ve uygulamak Kullanıcı’nın sorumluluğunda olan bir durumdur. Sebebi yanlış alım, yetersiz inceleme, eksik bilgi veya yanlış platform kaynaklı olan alışverişlerin iadesi veya iptali yapılamamaktadır. 

***Dijital olarak teslim edilen ürün ve hizmetler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamındadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler cayma hakkının istisnalarını oluşturduğundan, işbu sözleşmede düzenlenen, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin kullanabileceği cayma hakkı kapsamında yer almamaktadır. 

Hatalı bildirilen ürünler için, LORD GAME ile 24 saat içinde iletişime geçildiği takdirde sonuca bağlanır. Aksa halde LORD GAME sorumluluk kabul etmez.


Yanlış Tanıtılan Ürünler 

LORD GAME web sitesinin ürün açıklamasına yanlış ve eksik bilgi girmesi sebebiyle Kullanıcının aldığı ürünün yanlış olması halinde, LORD GAME koşulsuz şartsız para iadesi yapar. 

Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında ürünler tek kullanımlık olduğundan LORD GAME iade almaz ve hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Kullanılmış ürünler, aktif edilmiş kodlar ve teslim edilmiş oyun paraları kabul edilmemektedir. Kullanıcı, ürünü teslim aldığı andaki durumu ile geri vermekle ve kullanımdan kaynaklanan ticari kaybı ödemekle yükümlüdür. 


LORD GAME üzerinden satın alınan Epin-Digital kodlar tek kullanımlık olduğu için Tüketici Kanunu ve sair mevzuat doğrultusunda KESİNLİKLE iade edilemez. 

Kullanıcının aldığı ürünlerde, pazar satışı yapan bir diğer Kullanıcı’nın LORD GAME web sitesine yanlış ve eksik bilgi girmesi halinde, pazar satışı yapan Kullanıcı satış yapmış olduğu alıcının parasını koşulsuz şartsız iade etmekle yükümlüdür. Söz konusu hatalı işlem doğrultusunda LORD GAME ile 24 saat içerisinde iletişime geçen Kullanıcı alıcının para iadesi LORD GAME tarafından temin edilir. Aksi halde Kullanıcı alıcının, satış yapan Kullanıcıdan alamadığı para iadelerinden LORD GAME sorumlu tutulamaz. 

İade Kapsamı Dışındaki Ürünler

Oyun lansmanı, yılbaşı indirimi, dönemsel kampanyalar gibi belirli günlere yönelik müşteriye özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, tüketicinin istekleri ve onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle iadesi gerçekleştirilemeyen ve son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların, ön sipariş olarak satın alınan, kampanya/promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamaktadır.

LORD GAME‘İN ZİYARET EDİLMESİ VE KAYITLARIN TUTULMASI USULÜ 

LORD GAME, üzerinden bilgisayarınızın internet protokol adresini veya internet sağlayıcısı ile istatistikî web sitesi verilerinizi edinebilir. Bu bilgiler güvenlik nedeniyle edinildikleri gibi şirket web sitesinin verimliliğinin değerlendirilmesi için de edinilirler. Bu amaçla değişik yerlerde Cookieleri kullanıyoruz. Bu cookieler hizmetimizi daha kullanıcı dostu, verimli ve güvenli hale getirme amacına hizmet ediyor. Cookieler bilgisayarınızda kalan ve tarayıcında kayıt edilen küçük metin dosyalarıdır. Kalıcı cookieleri geçmişte bilgisayarınız ile bizim aramızda bir iletişimin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için kullanıyoruz. Kalıcı cookieler silinene veya otomatik olarak geçersiz hale gelene kadar sabit diskinizde kalırlar. Tarayıcıların çoğu cookieleri otomatik olarak kabul ederler. Cookielerin sabit diskinizde kayıt edilmesini tarayıcı ayarlarınızı değirerek ve cookielere izin vermeyerek önleyebilirsiniz. Bu ayarları nasıl gerçekleştirebileceğiniz ile ilgili talimatları tarayıcınızın dokümanları içerisinde bulabilirsiniz. Sabit diskinize kayıt edilmiş olan cookieleri istediğiniz zaman silebilirsiniz. 

Bu web sitesinde Google Inc.’in teknolojileri ile web sayfası ziyaretçisinin gezinti davranışı ile ilgili bilgiler pazarlama amaçları ile anonimleşmiş şekilde toplanır ve kayıt edilir. Cookielerin içerisinde kayıt edilen bilgi bir algoritma ile analiz edilir, böylece ürün tavsiyelerinin reklam ana başlıkları veya Reklam ilanları şeklinde üçüncü tarafların web sitelerinde gösterilmesi sağlanır. Cookieler ile bu web sitesini kullanma şekliniz ile ilgili olarak elde edilmiş olan bilgiler Google Inc.’in ABD’de bulunan bir sunucusuna aktarılır ve orada kayıt edilir. İnternette gezinme şekliniz ile ilgili anonim analizlere Google ile ilgili devreden çıkarma linklerini (www.google.com/privacy/ads/) etkinleştirerek itiraz edebilirsiniz. LORDGAME.com Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") kuruluşuna ait facebook.com sosyal ağının sosyal eklentilerini ("eklentiler") kullanmaktadır. Bu eklentiler facebook logosu veya “Facebook SocialPlugin” yazısı ile işaretlenmiş.

LORDGAME.com böyle bir eklenti içeren bir sayfasını ziyaret ettiğinizde tarayıcınız Facebook tarayıcıları ile doğrudan bir bağlantı kurar. Facebook eklentinin içeriklerini tarayıcına aktarır, tarayıcınız da bunları web sitesine entegre eder. Eklentilerin entegre edilmesi ile Facebook ilgili web sitesinin ziyaret edildiğine ilişkin bir bilgi alır.  

Eğer Facebook’ta kayıtlıysanız, Facebook bu işlemi Facebook hesabınız ile ilişkilendirebilir. Eklentiler ile bir işlem söz konusu olduğunda, örneğin “beğendim” butonunu tıkladığınızda veya bir yorum paylaştığınızda, tarayıcınız bu bilgileri doğrudan Facebook'a iletir ve bunları orada kayıt eder. Veri edinmenin amacı ve kapsamı ve verilerin Facebook tarafından kullanımı ile bununla bağlantılı özel haklarınızı korumanıza yardımcı olacak haklar ve ayar olanakları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Facebook gizlilik politikasını dikkate alın. Facebook’un LORDGAME.com üzerinden sizinle ilgili bilgiler edinmesini istemiyorsanız bizim web sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook hesabınızdan çıkış yapın. 

İnternetteki yayınınız sosyal bir ağ olan ve Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, Birleşik Devletler (“Google”) tarafından işletilen Google Plus sosyal ağının “+1” alanını kullanmaktadır. Buton beyaz veya renkli zemin üzerindeki “+1” işaretinden tanınabilir. İnternet yayınımızın böyle bir alan içeren bir web sayfasını çağırdığınızda tarayıcın doğrudan Google'ın sunucuları ile bağlantı kurar. “+1” alanının içeriği Google tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve bunun üzerinden web sitesine dahil edilir. Bu nedenle Google tarafından bu alan ile edinilen bilgilerin kapsamı konusunda herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır, ancak edinilen bilgilerin arasında IP adresinin de bulunduğunu tahmin ediyoruz. Veri ediniminin amacı ve kapsamı ve verilerin Google tarafından işlenmesi ve kullanılması ile özel alanınızı korumanıza yardımcı olacak ilgili hakların ve ayar olanakların ile ilgili bilgiler için Google’ın “+1” ile ilgili gizlilik politikasından edinmenizi rica ederiz. Alan: google.com Eğer Google Plus üyesi isen ve Google’ın bizim internet yayınımız üzerinden sizin hakkınızda bilgi toplayıp bu bilgileri sizin Google’da kayıt edilmiş olan üyelik bilgileriniz ile ilişkilendirmesini istemiyorsanız internet yayınımızı ziyaret etmeden önce Google Plus hesabından çıkış yapmalısınız.  

TALEPLER 

LORDGAME.com hizmetleri ve genel olarak şirketle ilgili bilgileri edinebileceğiniz yetkili kişi, şirket ve e-posta adresleri bilgilerini iletişim bölümünde bulabilirsiniz. Bize bir e-posta gönderirseniz, LORD GAME talebinizi ve bununla ilgili bilgileri sizin bildirmiş olduğunuz kişisel olarak teşhis edilmenizi sağlayacak bilgilerinizle birlikte kayıt altına alabilir. Bir taleple birlikte paylaştığınız ve şahsınızın teşhis edilmesini sağlayan bilgiler sadece sizin de bilginiz dahilinde ve aktif katılımınız ile edinilir. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından lordgame.com üzerinden destek kaydı (ticket) oluşturularak yapılabilir. Üyeliğini sonlandıran kullanıcının lordgame.com sitesine giriş yetkisi iptal edilecektir.  

Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. Şikayet konusu işlemlerde, ispat yükümlülüğü nedeniyle Elektronik Ticaret işlemine ilişkin kayıtlar işlem tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle saklanmak zorundadır. 

DİĞER 

Bazı durumlarda sizinle ilgili veya sizin hakkınızda bilgileri burada bahsedilenden farklı bir şekilde de temin edebiliriz. Bu şekilde bilgileri müşteri hizmetlerimiz ile bir kontak ile bağlantılı bilgileri veya bazı durumlarda da banka hesabına doğrudan bir alacak talebi söz konusu olduğunda bilgi edinebiliriz. Kişisel bilgiler, gerekli oldukları halde, bunlar bir işlem çerçevesinde bildirildiğinde bir satış görevlimiz tarafından da edinilebilir. 

BİLGİLERİ NASIL KORUYOR VE NASIL KAYIT EDİYORUZ? 

Bilgilerinizi sunucularımızda kayıt ediyor ve işliyoruz ve bunları geçerli kanunlara uygun olarak fiziksel, elektronik ve işlem teknolojisi önlemleri ile koruyoruz. Firewall ve veri şifreleme gibi bilgi işlemsel önlemler kullanıyoruz, binalarımızın ve veri depolarımızın fiziksel erişimini kontrol ediyoruz ve sadece işlerini yapmak için bu bilgilere ihtiyacı olan çalışanlarımızın bu bilgilere erişmesine izin veriyoruz. Bilgileri-yasal nedenlerle veya bir mahkeme kararı neticesinde paylaşma yükümlülüğümüz olmadığı müddetçe ya da internet yapılarımıza haksız ve dolandırıcı bir erişimin önlenmesi için hukuki bir şekilde harekete geçebilmek adına verilerin paylaşılması gerekli olmadıkça üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz. Verileri, ticari olsun ya da olmasın başka hiçbir nedenle paylaşmıyoruz. Size daha iyi bir hizmet, özel bilgiler ve özel bir iletişim sunabilmek adına bilgileri ediniyor, kayıt ediyor ve işliyoruz. Lütfen bizim yüksek güvenlik standartlarımız bağımsız olarak kendi isteğinizle internet üzerinden aktarmış olduğunuz bilgilerin başkaları tarafından kullanılabileceğini dikkate alın. Bu nedenle LORD GAME veri aktarımı esnasında oluşan hatalar ve/veya üçüncü tarafların yetkisiz erişiminden kaynaklanan bilgi paylaşımı ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. 

BİLGİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLAR İLE PAYLAŞILMASI 

Cezai takip ve finans gözetim birimlerine, hükümet temsilcilerine veya diğer üçüncü taraflarla bilgiler aşağıdaki durumlarda paylaşılabilir: 

• Bu konuda bir tebligat, bir mahkeme kararı veya benzer hukuki bir işlem sonucunda bir sorumluluğumuz varsa, 

• Yasal olarak bilgi paylaşma yükümlülüğümüz varsa,

• Fiziksel hasarları veya finansal kayıpları önlemek, olası cezai fiilleri bildirmek veya incelemelerde bulunmak adına kişisel bilgilerin paylaşılmasının gerekli olduğuna dair kötü niyet gütmeyen bir inancımız varsa paylaşılır.

Hızlı Teslimat

7 gün 24 saat alış ve satış işlemleriniz anında gerçekleştirilir.

Güvenli Alışveriş

3D ve SSL güvencesiyle dilediğiniz ödeme yöntemini kullanabilirsiniz.

Uygun Fiyat

İndirimli ve en uygun fiyatlarla alışverişin keyfini sizde çıkarın.

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimize kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.